NSMR logo: Norsk selskap for magnetisk resonans

Nyheter

  • The 15th National MR Meeting, MR 2018, will take place March 7-9, 2018, in Tromsø, Norway.

Velkommen

NSMR er en uavhengig organisasjon som har til formål å knytte sammen de ulike deler av de norske MR- og NMR-miljøene. Organisasjonen ble offisielt opprettet 17. januar, 2008, som en mer formell videreføring av den tidligere ‘Nasjonale komiteen for NMR’ . NSMR arrangerer de norske nasjonale MR møtene annethvert år.

Det neste møtet finner sted i Tromsø 7.-9. mars 2018.

Read more about the previous MR 2016 Meeting in Bergen.