NSMR logo: Norsk selskap for magnetisk resonans

Nyheter

  • The 14th National MR Meeting, MR 2016, was arranged on June 16-17, 2016, in Bergen, Norway.

Velkommen

NSMR er en uavhengig organisasjon som har til formål å knytte sammen de ulike deler av de norske MR- og NMR-miljøene. Organisasjonen ble offisielt opprettet 17. januar, 2008, som en mer formell videreføring av den tidligere ‘Nasjonale komiteen for NMR’ . NSMR arrangerer de norske nasjonale MR møtene annethvert år. Det siste møtet (MR 2016) fant sted i juni 2016 i Bergen.

Read more about the previous MR 2016 Meeting.

Download the conference program.