NSMR logo: Norsk selskap for magnetisk resonans

Nyheter

  • The 17th National MR Meeting, MR 2023, will take place on May 22-23, 2023, in Trondheim, Norway.

Velkommen

NSMR er en uavhengig organisasjon som har til formål å knytte sammen de ulike deler av de norske MR- og NMR-miljøene. Organisasjonen ble offisielt opprettet 17. januar, 2008, som en mer formell videreføring av den tidligere ‘Nasjonale komiteen for NMR’ . NSMR arrangerer de norske nasjonale MR møtene annethvert år.

MR 2023 will be in Trondheim on 22nd–23rd May 2023

MR 2023

The Norwegian Society for Magnetic Resonance is proud to announce and invite to the 17th National MR Meeting, MR 2022 2023, which will take place on May 22 and 23 in Trondheim.

Visit the MR 2023 conference page!